ประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ด่านตรวจประมงจันทบุรีประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ฮล 7183 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแก้และเปลี่ยนสายสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กท 4080 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี    chanthaburift@gmail.com   039-499341   แฟนเพจ