ประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี


ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 12 12
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิงห์อำนวย

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิงห์อำนวย  อ่าน 14 14
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แจ๋วแจ๋ว

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แจ๋วแจ๋ว  อ่าน 11 11
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิงห์อำนวย

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิงห์อำนวย  อ่าน 11 11
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 14 14
ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แจ๋วแจ๋ว

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แจ๋วแจ๋ว  อ่าน 15 15
Expired
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ฮล 7183 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ฮล 7183 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 53 53
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 55 55
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแก้และเปลี่ยนสายสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแก้และเปลี่ยนสายสัญญาณกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 51 51
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 56 56

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

    รายละเอียด 3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  email  chanthaburift@gmail.com  โทรศัพท์ 039-499341  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6