บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี
นายธวัชชัย หลวงอินทร์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงจันทบุรี
(นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ)
    
นางสาวณชชนก อินทนูจิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววานิสสา ชินสถิต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนพล ปิ่นเนตร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสุภา ธัญญพืช

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี

 3/1 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี