ผู้ชนะจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงสตูล

   (2020-03-02) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทั่วไป (คนพิการ)..
   (2020-03-02) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร..
   (2020-03-02)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2020-01-30) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร..
   (2019-06-28) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2019-03-29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร..
   (2019-03-29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความ