ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทั่วไป (คนพิการ)

 ด่านตรวจประมงสตูล

 เผยเเพร่: 2020-03-03 |  ผู้สนใจ: 98
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทั่วไป (คนพิการ)

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงสตูล
 •   ประกาศวันที่: 2020-03-02
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-03-27
 •   ติดต่อโทร:  074740221
 •   E-mail: piposatun01@gmail.com
 •  Hits 10 อันดับ
 • แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเท.. (930)  สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (696) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล.. (655) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (643) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (642) รัชกาลที่ 10.. (606) คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล).. (578) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (552) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (535) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (529)

  Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงสตูล

   495 หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000