ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

   (2020-08-31) ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน..
   (2020-08-20) ประกาศบัญชีรายชื่อผูผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ..
   (2020-07-22) ประกาศ ขายทอดตลาดโครงเหล็กที่เลือจากการเผาทำลายลอบพับได้หรือไอโง่..
   (2020-07-13) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สอบสัมภาษณ์)..
   (2020-06-10) ประกาศ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ..
   (2020-04-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงานตำบลเกาะเต่า..
   (2020-02-28) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป..
   (2020-02-12) ประกาศกรมประมง นโยบายการกำกับกับดูแลองค์การที่ดี..
   (2020-02-12) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ในตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1..
   (2020-01-28) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1..
   (2020-01-06) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563..
   (2018-05-10) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (1,091)  MISS THAILAND 2019.. (893) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (823) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (813) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (805) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (792) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (787) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (784) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (774) จัดทำซั้งกอ.. (765) รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน.. (764) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (740) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (701) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (650) แบนเนอร์.. (302) ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS.. (137) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (101) คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว.. (96) แบนเนอร์.. (69) 

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280