เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่2) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (ซั้งเชือก) อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่2) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (ซั้งเชือก) อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่2) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (ซั้งเชือก) อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่งเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (ระยะที่2) กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (ซั้งเชือก) อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
 •   ประกาศวันที่: 2022-09-19
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2022-09-30 
 •   ติดต่อโทร: 073532052
 •   E-mail: fisheriesnarathiwat@gmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

   บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ