ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 เผยเเพร่: 2018-04-24 |  ผู้สนใจ: 224
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
  •   ประกาศวันที่: 2018-04-24
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-05-02
  •   ติดต่อโทร: 054265005
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,006)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,197) วาระงานผู้บริหาร.. (1,055) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (918) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (783) ประวัติหน่วยงาน.. (782) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (753) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (732) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (606) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (548) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (542) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (540) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (537) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (513) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (494) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (483)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (482) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (445) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (442) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (398)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000