ไม่มีประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
ไม่มีประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566

ไม่มีประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
 •   ประกาศวันที่: 2023-01-23
 •   สิ้นสุดวันที่: 2023-09-30
 •   ติดต่อโทร: 053511430
 •   E-mail: lamphunfishpro@gmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    137   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  120  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปล...  107  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  94  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  79  ช่องทางแจ้งปัญหา   78  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  68  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  66  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื...  63  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    63

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

   225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ