ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) กองตรวจเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วย

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบสินค้าประมง และจัดการฐานข้อมูล ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางสาวปิยะพร ประเสริฐสม

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมง และสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออก ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางสาวนภเกตน์ หลีเกษม

2. นางสาวศศินิภา โอสถานนท์

จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางสาวพิมชกาญจน์ ดำยศ

จ้างเหมาบริการทำงานพัสดุและจัดการงานทั่วไป ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางสาวชลนิชา ยิ้มดี

จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ 

1. นางวิชุดา พินิจปรีชา

  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
  •   ประกาศวันที่: 2021-11-30
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-11-30 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   790   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิ...  304  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  189  สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   153  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ...  144  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 เมษายน 2565   141  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   134  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐ...  133  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ เรือ ASIAN MARINE REEFER 2 เ...  132  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 เมษายน 2565   128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ