รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ 

1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการประมง

3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4. ขับรถยนต์ได้ดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

5. ทำงานล่วงเวลาได้

***มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติ 

1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการประมง

3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4. ขับรถยนต์ได้ดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

5. ทำงานล่วงเวลาได้

***มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอา

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
 •   ประกาศวันที่: 2018-05-17
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2018-05-28 
 •   ติดต่อโทร: 0 2535 1474 , 086-8881714
 •   E-mail: fio_donmueang@hotmail.co.th
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

   228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ