รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 เผยเเพร่: 2018-03-30 |  ผู้สนใจ: 252
 

รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ

      1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการประมง

      2. เพศชาย

      3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

      4. ทำเว็บไซต์ได้

      5. ขับรถยนต์ได้ดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

      6. ทำงานล่วงเวลาได้

      7. บุคลิกภาพดี


***มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2561 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารคลังสินค้า1 ชั้น 2 ห้อง 228 ท่าอากาศยานดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2535 1474 , 086-8881714

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

      1. สำเนาบัตรประชาชน

      2. ทะเบียนบ้าน

      3. สำเนาวุฒิการศึกษา

      4. สำเนาใบขับขี่

      5. รูปถ่าย 2 รูป

 

กำหนดการสอบคัดเลือก

สอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (การทำเว็บไซต์ การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Mail Merge) และสอบสัมภาษณ์

      วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 

ใบสมัคร คลิ๊ก!!!!

 

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
 •   ประกาศวันที่: 2018-03-30
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-04-02
 •   ติดต่อโทร: 025351474
 •   E-mail: fio_donmueang@hotmail.co.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • เอกสารประกอบการยื่นขอใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) และตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองแหล่งที่มา.. (2,452)  รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท.. (1,520) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่า ที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก.. (1,438) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ปฏิบัติงานร่วมกับด่านบูรณาการ ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า.. (1,300) รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (1,083) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (1,045) รายงานประจำปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (946) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การมอบอำนาจให้ตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำ.. (913) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกันประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ.. (885) การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร.. (879) ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560.. (879) สถิตินำเข้า-ส่งออก ประจำปี 2555-2563.. (857) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (763) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. (747) คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำจืดสวยงาม ที่นำเข้า - ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง.. (697) ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกการท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3/2560.. (666) จัดซื้อ-จัดจ้าง.. (654) เอกสารการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561.. (653) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการฐานข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น.. (601) ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก.. (599)

  Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

   228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1