รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
รับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติ

      1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการประมง

      2. เพศชาย

      3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

      4. ทำเว็บไซต์ได้

      5. ขับรถยนต์ได้ดี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

      6. ทำงานล่วงเวลาได้

      7. บุคลิกภาพดี


***มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2561 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารคลังสินค้า1 ชั้น 2 ห้อง 228 ท่าอากาศยานดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2535 1474 , 086-8881714

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

      1. สำเนาบัตรประชาชน

      2. ทะเบียนบ้าน

      3. สำเนาวุฒิการศึกษา

      4. สำเนาใบขับขี่

      5. รูปถ่าย 2 รูป

 

กำหนดการสอบคัดเลือก

สอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (การทำเว็บไซต์ การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Mail Merge) และสอบสัมภาษณ์

      วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 

ใบสมัคร คลิ๊ก!!!!

 

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
  •   ประกาศวันที่: 2018-03-30
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2018-04-02 
  •   ติดต่อโทร: 025351474
  •   E-mail: fio_donmueang@hotmail.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ