การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-10-07 |  ผู้สนใจ: 337
 

การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-10-07
  •   สิ้นสุดวันที่: 2039-05-01
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900