การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-10-09 |  ผู้สนใจ: 284
 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

 

 

 

 

 

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-10-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2039-05-01
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900