ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข กค 6759 ตราด

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 เผยเเพร่: 2018-12-19 |  ผู้สนใจ: 89
 

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข กค 6759 ตราด

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดตราด
 •   ประกาศวันที่: 2018-12-17
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-12-31
 •   ติดต่อโทร: 039511269
 •   E-mail: trat_fish@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,203)  ติดต่อ.. (1,027) ภารกิจ.. (817) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (698) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (605) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (489) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (489) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (478) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (428) ค่านิยม 12 ประการ.. (410) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (368) ป็อบอัพ.. (347) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (341) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (326) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. (322) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (316) popup.. (298)

  Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

   409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด