ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

 เผยเเพร่: 2020-05-28 |  ผู้สนใจ: 41
 

ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563

ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  3 อัตรา เจ้าหน้าที่สื่อสาร1 อัตรา แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ 1 อัตรา เดือนมิถุนายน  2563

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-28
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-28
 •   ติดต่อโทร: 021739191
 •   E-mail: pipospk58@gmail.com
รูปภาพ/เอกสาร  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031206_announce.jpg  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031205_announce.jpg  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031204_announce.jpg  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031203_announce.jpg  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031202_announce.jpg  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563_id_202005281031201_announce.jpg
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม.. (381)  ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562.. (352) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสารด้านรับ-ส่งวิทยุ.. (336) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ .. (316) หน้าศูนย์.. (289) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (282) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้าออก.. (240) ภาพกิจกรรมการอบรม.. (238) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ.. (235) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms.. (229) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่สื่อสาร บันทึกข้อมูล และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร .. (225) การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (207) รัชกาล10.. (198) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์แจกโปสเตอร์ 13 สัตว์น้ำหายากห้ามนำขึ้นเรือประมง.. (189) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น า หรือน าสัตว์น .. (180) Link หน่วยงานในสังกัด กบร... (155) การตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (147) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง และงานบันทึกข้อมูลตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเข้า-ออก .. (144) สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563.. (120) พิกัดทะเลชายฝั่ง.. (101)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

   666 ม.6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280