ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน

 เผยเเพร่: 2020-05-18 |  ผู้สนใจ: 39
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-18
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-31
 •   ติดต่อโทร: 032693066
 •   E-mail: pipo13bangsaphan@gmail.com
 •  บทความ
 • ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 link หน่วยงานในสังกัด กบร. ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 link ด่านตรวจสัตว์น้ำ ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม62 กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ G-Chat link หน่วยงานในสังกัด กบร.
 •  Hit 20 อันดับ
 • ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน พร้อมคณะ โดยตรวจสอบประสิทธิ์ภาพการตรวจเรือประมงและให้คำแนะนำเทคนิคการตรวจเรือแก่เจ้าหน.. (1,156)  พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ.. (900) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (857) ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (777) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (747) คณะชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ศปมผ... (727) น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน.. (668) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (647) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (636) คณะติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงบางสะพาน.. (626) ประชุมชี้แจงการดำเนินการขึ้นสัตว์น้ำใน ณ ท่าเทียบเรือที่ถูกต้อง.. (602) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (577) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (562) พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์ รอง ผอ.ศรชล.เขต1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ บางสะพานจว.ประจวบคีรีขันธ์ .. (561) ชุดตรวจจากส่วนกลาง มาตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และใช้บัตร ATM.. (552) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง บางสะพาน.. (470) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ปี 2561 ช่วงที่ 1 .. (467) เจ้าหน้าที่ประสานโครงการภาคสนามของ ILO เข้าตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านแรงงานของศูนย์ PIPO.. (457) ประชุมชี้แจงการรณรงค์ให้ลูกเรือและผู้ประกอบการรู้และเข้าใจวิธีการใช้บัตรเอทีเอ็ม.. (441) ประชุมชี้แจงการวัดเครื่องมือประมงก่อนได้รับใบประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2561 .. (425)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน

   661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140