ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

นางสาวขวัญฤทัย อรรถวิล และ นายปวีณ บุญส่ง ไดัรับคัดเลือกจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาเป็นเงิน รายละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงจันทบุรี
  •   ประกาศวันที่: 2020-11-04
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-12-31 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี    chanthaburift@gmail.com   039-499341   แฟนเพจ