ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ด่านตรวจประมงจันทบุรีประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   28

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสาร   29

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   30

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   91

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   95

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   91

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   89

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   83

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   72

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   69

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี    chanthaburift@gmail.com   039-499341   แฟนเพจ