ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ด่านตรวจประมงจันทบุรีประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   51

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   55

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   53

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   54

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   42

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   42

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่   43

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสาร   47

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   86

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     3/10 หมู่ 1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี    chanthaburift@gmail.com   039-499341   แฟนเพจ