สรุปการจักซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
สรุปการจักซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
 •   ประกาศวันที่: 2022-02-01
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2022-02-28 
 •   ติดต่อโทร: 074-331442
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

   79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280    Pat_sk01@hotmail.com   074-331442   074-331442   แฟนเพจ