ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 เผยเเพร่: 2020-03-27 |  ผู้สนใจ: 216
 

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยศูนย์ ฯ ไม่สามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะผ่านพ้นไป ศูนย์ฯ จะได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) หรือโทรสอบถามที่เบอร์   074-331442

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
 •   ประกาศวันที่: 2020-02-28
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-12-31
 •   ติดต่อโทร: 096-8100085
 •   E-mail: pat_sk01@hotmail.com
รูปภาพ/เอกสาร  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271259464_announce.jpg  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271259463_announce.jpg  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271259462_announce.jpg  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271259461_announce.jpg  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271257124_announce.jpg  ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ_id_202003271257122_announce.jpg
 •  Hit 20 อันดับ
 • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (1,095)  MISS THAILAND 2019.. (894) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (823) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (814) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (809) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (797) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (791) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (789) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (775) จัดทำซั้งกอ.. (768) รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน.. (764) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (741) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (702) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (651) แบนเนอร์.. (302) ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS.. (140) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (101) คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว.. (100) แบนเนอร์.. (69) 

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

   79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280