ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2020-01-09 |  ผู้สนใจ: 130
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้จึงเผยแพร่แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2020-01-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-09
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,524)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,223) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (843) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (802) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (782) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (691) โครงการต่างๆ.. (654) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (601) โครงสร้างและภารกิจ.. (540) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (531) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (515) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (480) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (474) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (473) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (469) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (465) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (465) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (453) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (449)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000