ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 เผยเเพร่: 2020-01-09 |  ผู้สนใจ: 72
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้จึงเผยแพร่แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
  •   ประกาศวันที่: 2020-01-09
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-09
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,369)  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,077) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,037) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (734) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (688) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (662) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (603) โครงการต่างๆ.. (562) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (518) โครงสร้างและภารกิจ.. (455) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (448) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (447) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (402) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (398) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (397) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (390) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ.. (389) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (385) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (382) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (362)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000