รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 เผยเเพร่: 2018-07-18 |  ผู้สนใจ: 279
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง โดยมีกำหนดประเมินสมรรนะฯ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ เขต 11 (ตรัง) ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป 

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง
  •   ประกาศวันที่: 2018-07-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •   ติดต่อโทร: 075-270640
  •   E-mail: trang_inland@yahoo.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000