•  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (836)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (734) หน้าปก.. (670) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (517) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (496) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (491) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (485) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (462) เศรษฐกิจพอเพียง.. (448) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (444) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (409) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (407) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (392) ธงฟ้า.. (383) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (379) Phuket : City of Gastronomy .. (377) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (364) พระราชกำหนดการประมง.. (322) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (313) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (286)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000