•  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (908)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (840) หน้าปก.. (725) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (670) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (656) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (605) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (577) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (573) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (549) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (529) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (515) เศรษฐกิจพอเพียง.. (514) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (473) Phuket : City of Gastronomy .. (466) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (464) ธงฟ้า.. (456) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (450) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (447) พระราชกำหนดการประมง.. (393) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000