ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (693)  ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (564) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (551) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (523) ปลาประจำจังหวัด.. (516) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (468) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (449) ผังอัตรากำลัง.. (441) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (412) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (409) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (374) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (362) โครงสร้างองค์กร.. (359) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (350) ประวัติความเป็นมา.. (327) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (321) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (310) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (297) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (297) ประมงอาสาจังหวัดตาก.. (281)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000