ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (558)  ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (537) ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (510) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (459) ปลาประจำจังหวัด.. (449) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (418) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19).. (403) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (390) ผังอัตรากำลัง.. (385) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (377) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (317) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (315) โครงสร้างองค์กร.. (311) ภารกิจ/อำนาจหน้าที่.. (295) ประวัติความเป็นมา.. (292) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (277) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (276) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (269) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (268) BannerDofTak.. (250)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000