ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,587)  จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (1,581) โครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปี 2560.. (1,555) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560.. (1,456) โครงการประมงอาสา ปี 2560.. (1,420) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (1,238) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,093) กิจกรรมอบรมโครงการประมงอาสา ปี 2560.. (1,072) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน).. (941) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ.. (906) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์) .. (870) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.. (869) ข่าวกิจกรรม.. (790) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (781) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (715) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1760 อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (693) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (688) ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ .. (672) พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ท่านไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธาน .. (661) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ .. (643)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000