หน้าแรกหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน...

หน้าแรกหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-08  |   ข่าววันที่: 2017-03-08  |  1,123 ครั้ง


โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด...

หน้าแรกหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-08  |   ข่าววันที่: 2017-03-08  |  1,161 ครั้งสัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน...

หน้าแรกหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-30  |   ข่าววันที่: 2016-12-31  |  2,011 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (2,011)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,721) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,514) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,161) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,123) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (1,039) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (1,029) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (896) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (809)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน