ผลผลิตสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ผลผลิตสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  181   เตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน FISHERMAN SHOP @ MUKDAHAN   169  ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร   116  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ...  115  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท...  114  ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร   108  ติดตามเกษตรกร ศพก. เครือข่ายด้านประมง   103  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  87  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1    81  ประมงจังหวัดมุกดาหาร เสนอธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมด เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศ...  76

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ