กิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมประจำวัน.. (254)  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (252) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (242) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (240) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (232) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (232) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (216) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (202) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (191) โครงการ SmartFarmer.. (188) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (187) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (174) ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562.. (173) กิจกรรมประจำวัน.. (168) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562.. (158) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (158) กิจกรรมประจำวัน.. (151) โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 6/2562.. (149) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (147) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (140)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000