กิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมสำนักงาน.. (521)  แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (439) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (311) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (308) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (298) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (287) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (275) รูปแบรนเนอร์.. (224) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (201) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (199) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (185) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (178) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (173) ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (146) แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (146) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านประมง.. (145) สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม).. (124) แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (119) กาฬสินธุ์เดินหน้าเพิ่มผลผลิตกุ้งปลาเขื่อนลำปาวช่วยชาวประมงหายจน.. (113) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) และประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 .. (112)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000