กิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมประจำวัน.. (214)  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (213) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (202) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (202) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (187) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (184) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (171) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (163) กิจกรรมประจำวัน.. (143) โครงการ SmartFarmer.. (138) ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562.. (137) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (132) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (132) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (131) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562.. (126) กิจกรรมประจำวัน.. (125) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (121) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (119) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (110) โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 6/2562.. (107)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000