เข้า ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์ศรีศร อำเภอท่าลี่ 12 พ.ย. 62 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์ศรีศร อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...

เข้า ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์ศรีศร อำเภอท่าลี่ 12 พ.ย. 62

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-12  |  178 ครั้ง


วันที่  12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์  ประมงอำเภอท่าลี่ ร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (198)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (180)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (176)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000