ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561) WORLD SOI DAY ประจำปี 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561) WORLD SOI DAY ประจำปี 256...

ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561) WORLD SOI DAY ประจำปี 2561

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |   ข่าววันที่: 2018-12-12  |  234 ครั้ง


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง "ปลานิล ปลาพร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบ... (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  (190)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศ... (172)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (168)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปร... (164)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (115)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  (110)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ  (93)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000