ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561) WORLD SOI DAY ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561) WORLD SOI DAY ประจำปี 2561 

ปลานิล ปลาพระราชทาน เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในงานวั...


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง "ปลานิล ปลาพระราชทาน
เพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องงานวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)  WORLD SOI DAY. ประจำปี 2561 
 ณ ทุ่งปอเทือง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับสนับสนุนพันธุ์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จำนวน 10,000 ตัว โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ