ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ออกพื้นที่ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่...

ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)

 เผยเเพร่: 2021-02-24  |   ข่าววันที่: 2021-02-18  |  98 ครั้ง


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
     นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ประมงอำเภอวังสะพุง


ออกพื้นที่ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่...

ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)

 เผยเเพร่: 2021-02-24  |   ข่าววันที่: 2021-02-17  |  109 ครั้ง


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
     นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ประมงอำเภอวังสะพุง ร่วม


เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL)...

ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)

 เผยเเพร่: 2021-02-24  |   ข่าววันที่: 2021-02-16  |  91 ครั้ง


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
     นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับเ


เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุ...

ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)

 เผยเเพร่: 2021-02-10  |   ข่าววันที่: 2021-02-09  |  112 ครั้ง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.นาชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย ปฏิบัติงานพื


เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุ...

ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)

 เผยเเพร่: 2021-02-09  |   ข่าววันที่: 2021-02-08  |  97 ครั้ง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.นาชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย ปฏิบัติงานพื


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (198)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (180)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (179)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (176)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (140)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (123)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (113)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000