ออกพื้นที่เพื่อสำรวจทะเบียน และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ออกให้บริการรับคำ ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)...

ออกพื้นที่เพื่อสำรวจทะเบียน และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-05-18  |   ข่าววันที่: 2020-05-14  |  148 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลออกพื้นที่ ต่ออายุเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หมดอายุ...

ออกพื้นที่เพื่อสำรวจทะเบียน และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-05-12  |   ข่าววันที่: 2020-05-11  |  198 ครั้ง


เมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง


ออกพื้นที่เพื่อสำรวจทะเบียน และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...

ออกพื้นที่เพื่อสำรวจทะเบียน และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-05-12  |   ข่าววันที่: 2020-05-10  |  305 ครั้ง


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563  สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ออกพื้นที่เพื่


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (194)   องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (178)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (176)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (173)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (138)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (122)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (111)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (87)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000