สถิติรายเดือน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)...

สถิติรายเดือน

 เผยเเพร่: 2022-01-05  |   ข่าววันที่: 2022-01-05  |  10 ครั้งรายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด...

สถิติรายเดือน

 เผยเเพร่: 2022-01-04  |   ข่าววันที่: 2022-01-04  |  16 ครั้งรายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนตุลาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด...

สถิติรายเดือน

 เผยเเพร่: 2021-11-03  |   ข่าววันที่: 2021-11-03  |  19 ครั้งสถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)...

สถิติรายเดือน

 เผยเเพร่: 2021-11-02  |   ข่าววันที่: 2021-11-02  |  18 ครั้งสถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนกันยายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)...

สถิติรายเดือน

 เผยเเพร่: 2021-10-05  |   ข่าววันที่: 2021-10-05  |  11 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (110)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (68)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (65)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (58)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (51)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (50)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com