เมนูหลัก(ด้านขวา) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

แนะนำหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |   ข่าววันที่: 2021-08-02  |  143 ครั้งโครงสร้างของหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-12-15  |   ข่าววันที่: 2020-12-15  |  218 ครั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |   ข่าววันที่: 2020-12-14  |  175 ครั้งประวัติหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |   ข่าววันที่: 2020-12-14  |  180 ครั้งทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-01  |  194 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,672)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,631) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (957) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (906) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (858) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (847) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (827) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (807) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (799) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (774)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/