ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,472)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,407) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (1,852) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,754) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,296) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (1,011) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (465) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (326) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (304) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (303) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (292) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (291) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (289) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (288) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (288) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (281) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (275) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2562.. (268) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (265)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000