ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (5,965)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,254) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,578) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,214) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (1,179) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (917) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (917) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (380) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (266) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (235) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (233) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (232) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (223) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (221) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (220) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (219) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (210) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (210) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2562.. (204) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (200)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000