ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,492)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,409) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (1,871) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,761) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,297) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (1,012) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (469) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (328) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (311) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (306) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (295) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (293) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (293) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (290) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (289) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (283) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (279) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2562.. (269) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (269)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000