บทบาทหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,470)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,438) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,552) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,258) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,202) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,081) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,032) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (1,014) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (999) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (995) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (951) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (919) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (913) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (859) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (836) ปลาประจำหน่วยงาน.. (815) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (813) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (802) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (770) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (767)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130