COVID19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2020(COVID19)...

COVID19

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26  |  114 ครั้งเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2020(COVID19)...

COVID19

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26  |  244 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ