ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปักษ์หลัง ฉบับที่1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปักษ์ห...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปักษ์หลัง ฉบับที่1

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2020-02-05  |  105 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ