รับสัมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง(พัฒนาศักยภาพเกษตรกร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

รับสัมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง(พัฒนาศักยภาพเกษตรกร)...

รับสัมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง(พัฒนาศักยภาพเกษตรกร)

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |   ข่าววันที่: 2020-12-09  |  78 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ