ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ...

ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19  |  144 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ