ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ อังคารที่ 12-ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ อังคารที่ 12-ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ...

ราคาจำหน่ายพันธุ์ปลาสัปดาห์นี้ อังคารที่ 12-ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-05-12  |   ข่าววันที่: 2020-05-12  |  158 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ