โครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

โครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ...

โครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-28  |  266 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐