ข่าวประกาศ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (259)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (230) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (227) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (200) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (199) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (189) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (187) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (185) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (180) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (172) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (170) หน้าหลัก.. (165) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (163) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (152) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์.. (149) ปิดอ่าว.. (148) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (147) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (147) ปิดอ่าว.. (146) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (140)