โครงการอบรมยุวประมง รุ่นที่ 30/2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000