จับกุมเรือประมง เครื่องมืออวนรุน (บางทราย) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000