POPUP ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

  ⇒1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230